Over PuurMeri

Mijn inspiratie voor het werken met plantaardig materiaal is in mijn jeugd ontstaan. Het wonen in het buitengebied was een feest. Vanuit huis de velden in. Door de weilanden lopen en kijken hoe de pinksterbloemen bloeien. Langs de sloten schooieren, met het risico op een nat pak. Ontdekken dat er ‘egelskoppen’ en ‘sigaren’ groeien. De bomen zien veranderen per seizoen. Populieren met een oog op de bast, kastanjes met bloeiende kaarsen, knotwilgen met geheime holtes.  Zien hoe de luchten steeds veranderden. Kijken wat er achterbleef aan het prikkeldraad, na hoogwater. Een eigen moestuin, waarin het proces van zaaien tot oogsten te volgen was. 100% beleven en genieten!

 

De interesse voor de natuur maakte dat ik heel graag naar de middelbare tuinbouwschool wilde. Vier jaar Bloemschikken en bloementeelt leverde veel plezier op. Toch was ik niet klaar voor het vak. Daarom door naar Larenstein (internationale agrarische hogeschool), om te leren hoe ruimtelijke planvorming in zijn werk gaat. Plannen maken voor met name het landelijk gebied. Na het afstuderen ben ik gaan werken bij Dienst Landelijk Gebied, een uitvoerende dienst van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Waar ik nu nog met veel plezier werk. Daarnaast heb ik altijd de ‘Meesteropleiding’ in mijn achterhoofd gehouden. Een opleiding die je niet alleen anders leert kijken naar plantaardig materiaal, maar je ook leert om te zien! Van 2004 tot en met 2006 heb ik de Meesteropleiding gevolgd. Hier is de prikkel ontstaan voor de manier van plantaardige vormgeving, zoals ik die nu toepas.

 

Samen met 3 collega studenten van de Meesteropleiding vorm ik een samenwerkingsverband, genaamd ‘Puur plantaardige vormgevers’. We verbeelden onze creatieve gedachten in plantaardige objecten. Tijdens de opleiding ontdekten we dat onze verschillende werkwijzen elkaar aanvullen. We bundelen onze creativiteit, kennis en enthousiasme en stimuleren elkaar om tot originele en pure vormgeving te komen. Met onze plantaardige objecten willen we verrassen. We exposeren en werken in opdracht, in Nederland en België.

  

PuurMeri is dat wat ik ben. Mijn plantaardige objecten zijn zoveel mogelijk puur plantaardig. Het plantaardig materiaal vertelt me wat ik ermee kan doen. Vanuit dat gegeven ga ik aan het werk. Soms voeg ik een contrasterend materiaal toe om te accentueren. Om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is, probeer ik ook juist tegenstrijdige dingen uit. Zoals het maken van plantaardig papier, door het koken van planten.

 
doorns
bloemen
puur
boomstam